Medlemsvedtekter, medlemskostnad, Bildearkiv oppussing m.m


lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71Tjenester

 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)