Medlemsvedtekter, medlemskostnad, Bildearkiv oppussing m.m


Coop Prix "Post i Butikk" Ytre Arna

24.01.2015 23:46

Samvirkemuseet

Historien til forbrukersamvirket og samvirkelagene i Norge startet på 1840-tallet. En viktig målsetting for samvirkelagene var å skaffe medlemmene gode og hensiktsmessige varer til fornuftige priser. Arne Forbrugsforening var et av de første levedyktige samvirkelagene. Foreningen ble stiftet i 1867 av fabrikkeierne og tekstilarbeiderne ved Arne fabrikker utenfor Bergen. I 1872 ble det besluttet å bygge en butikk med bakeri og kostnadene skulle ikke overstige kroner 4.000. Bygningen ble seinere utvidet med pakkhus. Sjøen var en viktig transportvei og i 1885 bygde samvirkelaget ny brygge og vei til butikken. Etter at mye av transporten gikk over fra båt til vei ble butikken liggende i bakevja. Samvirkelaget besluttet derfor i 1938 å bygge en ny butikk med mer sentral beliggenhet. Gammelbutikken var fortsatt i drift og ble først nedlagt i 1955, mens bakeriet var i drift helt fram til 1966. I forbindelse med hundreårsjubileet i 1967 til Arna og Åsane samvirkelag ble det foreslått å ta vare på den gamle butikkbygningen. Arkitekten Hans Jacob Hansteen tok på seg oppgaven med oppmåling, merking og nedmontering. Det ble vedtatt å gjenreise bygningen på Gjettum i Bærum som var Norges Kooperative Landsforening (NKL nå Coop Norge SA) sin eiendom og opplæringssenter fra 1947. Gjenreisning av den gamle butikken ble avsluttet i 1980 og butikken til Arne Forbrugsforening, ble offisielt åpnet som Samvirkemuseum den 18. august 1980 av daværende ordfører i Bærum, Gunnar Gravdal.

 

coop.no/shortcuts/sok/?q=ytre+arna++

 

—————

Tilbake