Medlemsvedtekter, medlemskostnad, Bildearkiv oppussing m.m


Byggesaker sendt Bergen kommune

08.12.2014 16:35

 

Kan kravene som kommunen krever resultere slutten for Ytre Arna Småbåtlag? Absolutt er det en stor fare for det dersom kommunen står på sine krav. Interressen vil avta, medlemmer melder seg ut og havneområdet vil forfalle og blir det oppløst står det i avtalen som kommunen lagde mot båtlaget i 1972 - dersom båtlaget opphører faller båtlagets eiendom og arealer tilbake til Bergen Kommune vederlagtsfritt. Det kravet er en stygg tanke når en ser hvilke krav en står foran i laget nå. Kommunen har ett ondt våpen mot båtlaget i disse dager som kan resultere att båtlaget fra 1932 går inn i historiebøkene - slik som det meste her i Ytre Arna. Desverre...

 

bksak-0-VEDLEGG-2013303363-3666990.pdf (1313947)  Klage på vedtaket.

bksak-0-VEDLEGG-2013303363-3294724.pdf (964811)   

www.bergen.kommune.no/tjenestetilbud/byggesakshjelpen/anlegge-kai-flytebrygge-eller-anlegg  Plan og bygningsloven Bergen kommune

lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71  Plan- og bygningsloven - pbl

dl_201202006_7_2_klage_pÃ¥_avslag_19.odt (25406) Klage på søknad

dl_201202006_5_1_Uttalelse_fra_Grønn_etat__17.pdf (46331) Uttalelese fra Grønn etat 

dl_201202006_9_1_Avslag_pÃ¥_søknad__Gnr_307__21.pdf (240365)  Avaslag på søknad 

 

 

 

 

—————

Tilbake